Bu Gizlilik Politikası;

Hizmeti kullandığınızda bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklar ve size gizlilik haklarınız ve yasaların sizi nasıl koruduğunu anlatır.

Kişisel verilerinizi Hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanıyoruz. Hizmeti kullanarak, bu Gizlilik Politikasına uygun olarak bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz. Bu Gizlilik Politikası, www.unidanismani.com tarafından korunmaktadır.

Yorum ve Tanımlar
Yorumlama İlk harfinin büyük yazıldığı sözcüklerin aşağıdaki koşullarda tanımlanan anlamları vardır. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünseler de aynı anlama gelecektir.
Tanımlar Bu Gizlilik Politikası’nın amaçları doğrultusunda:

Siz , Hizmete erişen veya kullanan kişiyi veya şirket veya bu tür bir kişinin Hizmete eriştiği veya Hizmet’i kullandığı başka bir tüzel kişiyi ifade eder.

Şirket (“Şirket”, “Biz”, “Biz” veya “Bu Sözleşmedeki” Bizim “olarak anılacaktır) Üniversite Danışmanı’nı ifade eder.

Bağlı Kuruluş , bir taraf tarafından kontrol edilen, kontrol edilen veya bir tarafla ortak kontrol sahibi olan bir varlık anlamına gelir; burada “kontrol”, hisselerin% 50 veya daha fazlasının mülkiyeti, özsermaye faizi veya diğer menkul kıymetler anlamına gelir yöneticilerin veya diğer yönetim otoritelerinin seçilmesi için oy kullanmak.
Hesap , Hizmetimize veya Hizmetimizin bölümlerine erişmeniz için oluşturulan benzersiz bir hesap anlamına gelir.
Web sitesi , www.unidanismani.com adresinden erişilebilen Üniversite Danışmanı, Hizmet , Web Sitesini ifade eder.
Ülke şunu ifade eder: Türkiye

Servis Sağlayıcı , verileri Şirket adına işleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Hizmetin kolaylaştırılması, Şirket adına Hizmetin sağlanması, Hizmetle ilgili hizmetlerin gerçekleştirilmesi veya Hizmetin nasıl kullanıldığının analizinde Şirkete yardımcı olmak için Şirket tarafından istihdam edilen üçüncü taraf şirketlere veya kişilere atıfta bulunur. Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmeti , Kullanıcının Hizmeti kullanmak için oturum açabileceği veya bir hesap oluşturabileceği herhangi bir web sitesini veya herhangi bir sosyal ağ web sitesini ifade eder. Kişisel Veriler , tanımlanmış veya tanımlanabilir bir kişiyle ilgili herhangi bir bilgidir.

Çerezler , bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza, mobil cihazınıza veya başka herhangi bir cihaza, birçok kullanımları arasında o web sitesindeki tarama geçmişinizin ayrıntılarını içeren küçük dosyalardır. Cihaz , Hizmete bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi erişebilen tüm cihazlar anlamına gelir.
Kullanım Verileri , Hizmet kullanımıyla veya Hizmet altyapısının kendisinden (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi) oluşturulan otomatik olarak toplanan verileri ifade eder.
Kişisel Verilerinizi Toplama ve Kullanma Toplanan Veri Türleri Kişisel Veriler Hizmetimizi kullanırken, Sizden sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek kişisel olarak tanımlanabilir bazı bilgiler vermenizi isteyebiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler aşağıdakileri içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir:
E-posta adresi Adı ve soyadı Telefon numarası Kullanım Verileri
Kullanım Verileri Hizmet kullanılırken Kullanım Verileri otomatik olarak toplanır. Kullanım Verileri, Cihazınızın İnternet Protokolü adresi (örneğin IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, Hizmetimizin ziyaret ettiğiniz sayfalar, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre gibi bilgileri içerebilir. , benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri. Hizmete bir mobil cihazdan veya bir mobil cihazdan eriştiğinizde, kullandığınız mobil cihazın türü, mobil cihazınızın benzersiz kimliği, mobil cihazınızın IP adresi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla belirli bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz , Mobil işletim sisteminiz, kullandığınız mobil İnternet tarayıcısı türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri. Hizmetimizi her ziyaret ettiğinizde veya Hizmete bir mobil cihazdan veya bir mobil cihazdan eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz.

Son Düzenleme: 18/11/2020 12:30